• (0090) 312 425 00 19 (داخلی 111)
    atropat_tabrizitur@yahoo.com

METROPOL ( کنکور ترکیه - خدمات تحصیل در ترکیه و قبرس ( آموزشگاه متروپل شعبه ایران - تبریز

00905364833010

00989144149045

00984113335095

www.irabroad.ir

reza.razzaghi@gmail.com

تبریز - کوی ولیعصر - خیابان سعدی (جنوبی) - ده متری رشدیه - پلاک 21 - طبقه دوم

YÖS - ALES - ÜDS - KPDS - TÖMER - SAT - GRE خدمات تحصیل در ترکیه و قبرس در تمامی مقاطع تحصیلی زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فن آوری (شعبه انحصاری)