• (0090) 312 425 00 19 (داخلی 111)
    atropat_tabrizitur@yahoo.com

رستوران سنتی ایرانی شبهای تهران

03124250559

05306657972Kızılırmak Caddesi No 15/B Kızılay Ankara

رستوران ایرانی شبهای تهران افتخار دارد که با ارائه بهترین غذاهای ایرانی در خدمت هموطنان عزیز باشد دارای سرویس غذا به منازل و محل کار و پذیرایی از مجالس و مراسم بمدیریت جواد هوشمند